PROW 2014 - 2020

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Firma Komalux jest w trakcie realizacji projektu pn. "Rozwój firmy Komalux poprzez inwestycje w urządzenia, środki trwałe i kapitał ludzki"

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Głównym celem operacji jest rozwój firmy Komalux poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów wytworzonych na bazie profili aluminiowych, skrócenie terminów realizacji, umocnienie pozycji firmy na rynku lokalnym, oraz poszerzenie zakresu działania o nowe rynki. Celem pośrednim prowadzącym do ww. celu końcowego będzie inwestycja w maszyny, urządzenia, oraz inne środki trwałe pozwalająca na uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Operacja wiąże się również z inwestycją w kapitał ludzki i zwiększeniem zatrudnienia firmy.

 

Rezultat projektu stanowić będą wdrożone do produkcji i uwzględnione w ofercie firmy Komalux nowe produkty w systemach aluminiowych.