Policz zysk

"Okna oszczędzają Twoje pieniądze! Zobacz jak obliczyć zysk
z wymiany starych okien na nowe okna VEKA Alphaline."
- czyli motyw przewodni naszej kampanii reklamowej na rok 2011

 

Jak szybko zwrócą się pieniądze zainwestowane w wymianę starych, zużytych okien na nowoczesne okna wykonane w najnowszym systemie VEKA Alphaline? Ile zaoszczędzimy na obniżeniu opłat za energię przez wiele lat eksploatacji nowych okien? Jakie inne korzyści odniesiemy z inwestycji? Co trzeba wziąć pod uwagę, aby obliczyć zysk z takiej operacji? 

To są pytania, które zadaje sobie niemal każdy, patrząc na swoje stare okna z jednej strony, a na rosnące rachunki za energię z drugiej. Chcemy pomóc w rozwikłaniu tych dylematów, przedstawiając poniżej przykład kalkulacji takiej wymiany okien. Może on - po podstawieniu odpowiednich danych wyjściowych - posłużyć jako wzór do samodzielnych obliczeń. 


Obliczenie oszczędności wynikających z wymiany stolarki okiennej 

Sposób obliczeń zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201/2008 ) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. 

Do obliczeń oszczędności przyjęto następującą symulację: W ramach termomodernizacji budynku jednorodzinnego wymieniono starą drewnianą stolarkę otworową o powierzchni całkowitej 25 m2 na nową wykonaną w systemie VEKA Alphaline wyposażoną w trójszybowe wkłady szybowe. Średni współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien Uw= 0,8 W/m2K.
Lokalizacja budynku Warszawa. 

Opis współczynników przenikania ciepła:
Wartość współczynnika przenikania ciepła określa ilość ciepła, które przenoszone jest w ciągu jednej godziny przez jeden metr kwadratowy danego elementu budowlanego przy różnicy temperatur rzędu jednego Kelvina (co odpowiada 1 °C). Im mniejsza wartość U, tym lepsze właściwości izolacji cieplnej. Uw to współczynnik przenikania ciepła całego okna, w odróżnieniu od Ug(współczynnika przenikania ciepła oszklenia "glazing") lub Uf (współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej "frame"). 

Dane wyjściowe do obliczeń:
Powierzchnia okien A = 25 m2
Współczynnik Udrew.= 2,6 W/m2K
Współczynnik UwAlpha = 0,8 W/m2K
Strefa klimatyczna dla Warszawy - III
Średnie najniższe temperatury zewnętrzne (tz) w miesiącach okresu grzewczego dla strefy klimatycznej III:
Styczeń - 1.2 °C 
Luty - 0,9 °C 
Marzec 4.4 °C 
Kwiecień 6.3 °C 
Maj 12.2 °C 
Czerwiec - bez ogrzewania
Lipiec - bez ogrzewania
Sierpień - bez ogrzewania 
Wrzesień 12.8 °C
Pażdziernik 8.2 °C
Listopad 2.9 °C
Grudzień 0.8 °C

Miarą oszczędności energii jest różnica we współczynnikach przenikania ciepła stolarki starej i nowej:
Uw = Udrew - UwAlpha = 2,6 - 0,8 = 1,8 W/m2

Zaoszczędzona energia:
Q = Uw x A x (tw-tz) x tm/1000 [kWh]
gdzie: tm -ilośc godzin w danym miesiącu okresu grzewczego
tw = 20 °C 

Qst = 1,8 x 25 x 21,2 x 744/1000 = 709.8 [kWh]
Qluty = 632,0
Qmarz = 522,2
Qkw = 508,6
Qmaj = 261,1
Qwrz = 233,2
Qpaź = 395,0
Qlist = 554,0
Qgr = 374,9
Qrok = 4190 [kWh]

Przy ogrzewaniu elektrycznym i przyjętej cenie energii elektrycznej około 0,50 zł/kWh, oszczędność na wymianie stolarki wynosi
ok. 2095 zł/rok

2095 zł : 25 m2/rok daje 83,80 zł/1m2 okna/rok

Przeciętne okno ma powierzchnię ok. 2,1 m2 co daje ok. 176 zł/rok oszczędności na jednym oknie przy wymianie stolarki starego typu na okna VEKA Alphaline.

Przy opalaniu olejem oszczędność można wyrazić w następującej formie: 1 okno = 32 kg oleju opałowego x 3 zł/kg = 96 zł oszczędności na oknie.

Obliczenie jest poglądowe. Uproszczono je o założenia związane z wyborem budynku, przyjętą powierzchnia okien itp. Nie uwzględniono innych czynników jak np. zyski cieplne dla szyb, które mogą poprawiać bilans energetyczny budynku i funkcjonują na korzyść użytkownika okien.