Porady

PORADA 1.

Parowanie okna i skraplanie wody – dlaczego?

 

Efekt skraplania pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 x w/m2k jest zjawiskiem normalnym, uwarunkowanym wyłącznie temperaturą zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej i warunkami atmosferycznymi, czyli ciśnieniem oraz poziomem wilgotności panującym na zewnątrz pomieszczenia, a więc czynnikami na które nie mamy wpływu. Zjawisko to pojawia się najczęściej w godzinach przedpołudniowych, od strony miejsc gdzie kumuluje się duża ilość wilgoci ( rosa ). Są to na ogół ogrody, łąki, miejsca zacienione itp.

Przyczyną występowania tego zjawiska jest fakt że z pomieszczenia w którym zamontowano szybę o dobrej izolacji termicznej U= 1,0 w/m2k ( standardowe szkło zespolone ) przedostaje się na zewnątrz tylko niewielka ilość ciepła. W związku z tym szyba zewnętrzna posiada niską temperaturę, co przy odpowiednio wysokiej wilgotności może powodować pojawienie się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby. ( tzw. punkt rosy ) W oknach starej generacji z szybą pojedynczą, która ma pięciokrotnie słabszą izolację termiczną U= 5,8 w/m2k zjawisko to może nie występować. Przez takie szyby przechodzi duża ilość ciepła w postaci strat cieplnych, która podgrzewa powierzchnię zewnętrzną szyby, przez co nie dochodzi do pojawienia się pary wodnej na powierzchni zewnętrznej szyby.

Efekt pojawienia się pary wodnej od zewnętrznej strony jest pośrednią wskazówką, co do wysokiej zdolności szkła do zatrzymania ciepła.


PORADA 2.

Izolacja termiczna okien.

 

Duże powierzchnie okna spełniają marzenie i mieszkaniu blisko natury oraz łączą ze światem zewnętrznym. Ponieważ okna stanowią swoisty  ‘’otwór ‘’ w murze, stają się przez to newralgicznym punktem budynku. Wymagania im stawiane są szczególnie wysokie – okna musza utrzymywać różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem i potoczeniem, tak żeby temperatury we wnętrzu były przyjemne nawet przy ekstremalnym upalne lub mrozie, oraz wytrzymać różnorodne, często ekstremalne warunki pogodowe.  Współczynnik przenikania ciepła okna, wyrażany jest wartością izolacyjną Uw ( ‘’w’’ od angielskiego ‘’widnow’’ ) i składa się z wartości izolacyjnej oszklenia Ug ( ‘’g’’ od angielskiego ‘’glass’’ ) oraz wartości izolacyjnej ram okiennych Uf ( ‘’f’’ od angielskiego ‘’frame’’ ). Ochrona wnętrza domu to jedno z kluczowych wyzwą i zadań okna. Parametrem, który bada i jednocześnie określa termikę okna jest izolacyjność termiczna okna ‘’U’’. Współczynnik U (W/m2 x tempo) określa ilość ciepła, które ucieka przez m2 powierzchni ( okno, drzwi, ściana) w ciągu 1 godziny jeżeli różnica temperatur po części zewnętrznej i wewnętrznej badanej płaskiej powierzchni wynosi 1 stopień Celsjusza  (temp). Interpretacja wskaźnika wygląda więc następująco – im niższa wartość izolacyjna U, tym lepsza izolacja termiczna okna.

 

PORADA 3.

Szyba zespolona – co to znaczy?

 

Szyba zespolona to zespół co najmniej dwóch równolegle ułożonych tafli szkła, które nie posiadają żadnego punktu styku, tworząc między sobą komorę. Wolna przestrzeń ( komora ) między szybami wypełniona gazem szlachetnym, takim jak argon lub krypton jest hermetycznie obudowana wewnątrz na całym obwodzie szyb aluminiową ramką oraz systemami uszczelnień obrzeży.

Istnieją szyby zespolone jednokomorowe oraz dwu i trzykomorowe. Zaletą takiego rozwiązania jest ogromna szczelność i termoizolacyjność systemu oraz tłumienie hałasu.

Szyba zespolona jest chętnie wykorzystana w stolarce otworowej – chętnie wykorzystuje się taki gotowy element w produkcji okna czy drzwi wykonanych z profili plastikowych, aluminiowych czy też w nowoczesnej stolarce drewnianej.

 

PORADA 4.

Co to jest izolacja akustyczna?

 

Hałas to jeden z najbardziej niepożądanych przyczyn obniżenia komfortu życia, złego samopoczucia, zdenerwowania, pogorszenia słuchu i obniżenia koncentracji. Wyniki badań medycznych potwierdzają, że wysoki poziom hałasu może prowadzić nawet do choroby. Poziom hałasu ma wiele źródeł, na które niestety nie ma żadnego wpływu: hałas lotniczy ( 130 dB), przemysłowy ( 90 dB ), stadionowy ( nawet do 100 dB).  Osoby mieszkające w bliskim sąsiedztwie głównych ruchliwych dróg są narażone na hałas sięgający nawet 70 dB podczas gdy dopuszczalna norma hałasu to 50 – 60 Db. Jak wynika z badań przeprowadzonych na terenie Niemiec, to właśnie hałas uliczny zajmuje pierwsze miejsce pod względem uciążliwości życia codziennego.  70 % mieszkańców tego kraju, odczuwa ten rodzaj hałasu, jako uciążliwy. Nic dziwnego, że próbujemy się odciąć od jego źródła w możliwie największym stopniu. Właśnie dlatego tak ważna jest izolacja akustyczna, którą określa się wskaźnikiem R lub Rw.  Już podczas planowania budynków, ważne jest zachowanie harmonii między komfortem mieszkania, a zastanymi w danym rejonie okolicznościami stwarzanymi np. poprzez ruch uliczny, przemysł, czy liczne imprezy sportowe. Okna i drzwi odgrywają wtedy ważną rolę, ponieważ mogą doskonale izolować przestrzeń mieszkalną od hałasu zewnętrznego. Należy jednak uważać, aby nie doprowadzić do nadmiernie wysokiej ochrony akustycznej w pomieszczeniach bowiem można spowodować wrażenie odizolowania od otoczenia. Jeżeli bowiem żadne odgłosy świata zewnętrznego nie będą przepuszczane do wewnątrz, to hałas wytwarzany w pomieszczeniu mieszkalnym staje się bardziej uciążliwy.  Warto wiedzieć, iż obniżenie hałasu o 10 dB daje odczucie dwukrotnego zmniejszenia hałasu, dlatego też nawet niewielka wartość izolacyjności okna czy drzwi poprawia znaczenie komfortu mieszkania nawet w najbardziej ruchliwej i głośnej części miasta.

 

PORADA 5.

Wietrzyć czy nie wietrzyć?

 

Wietrzenie jest bardzo ważne. Jest warunkiem utrzymania właściwej cyrkulacji powietrza, niezbędnej dla naszego zdrowia. Pozwala usunąć z pomieszczenia nadmiar wilgoci, zapobiega skraplaniu się na szybach pary wodnej. Jeżeli podczas gotowania, prania lub kąpieli wytwarza się dużo pary wodnej, należy odpowiednio często wietrzyć pomieszczenia. Ważne jest również, aby wszystkie pomieszczenia były dobrze ogrzane. Ogrzanie wyziębionego, wilgotnego pomieszczenia wymaga dodatkowej energii i generuje niepotrzebnie wysokie koszty. W wyziębionych pomieszczeniach dochodzi do osadzania się wilgoci, a to prowadzi nieuchronnie do tworzenia się na ścianach w pobliżu okien nalotu z pleśni.

Im wyższa temperatura pomieszczenia, tym więcej wilgoci może wchłoną powietrze. Przy niskich temperaturach panujących na zewnątrz, temperatura samego okna oraz powietrza znajdującego się w pobliżu okna spada i staje się niższa od temperatury panującej we wnętrzu pomieszczenia. Jeżeli nasycone wilgocią ciepłe powietrze, zamiast wymienić się ze świeżym powietrzem zewnętrznym, napotka na swojej drodze chłodniejszy obszar – nastąpi zjawisko wykraplania się pary wodnej, która osadzi się m.in. na oknach. W efekcie prowadzi to do tworzenia się na murze w okolicach okien nalotu z pleśni. Oddychanie takim powietrzem wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Tylko wietrzenie może zapobiec takiemu zjawisku. Musimy zdawać sobie sprawę z praw natury, które pomimo rozwoju techniki pozostają niezmienne. Możemy jedynie ograniczyć występowanie pewnych negatywnych zjawisk poprzez świadome ich unikanie.

Będziesz czerpał satysfakcję z używania okien z profili VEKA przez wiele, wiele lat:

- jeżeli pomieszczenie będzie odpowiednio dogrzane,

- jeżeli pomieszczenie będzie odpowiednio wietrzone,

- jeżeli okno będzie właściwie pielęgnowane.  

 

PORADA 6.

Pielęgnacja okna – czysta przyjemność.

 

Właściwa pielęgnacja to sposób na utrzymanie okien w doskonałym stanie. Okna z profili VEKA są bardzo odporne na działania różnorodnych czynników atmosferycznych i proces starzenia się. Przez długie lata wyglądają jak nowe i nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie wymagają malowania, a ich pielęgnacja nie sprawia żadnych trudności. Naturalnym jest, że okna należy utrzymywać w czystości. Do czyszczenia powierzchni skrzydeł i ram okiennych można używać ogólnodostępnych, łagodnych środków czyszczących. Do usuwania większych zabrudzeń oraz konserwowania uszczelek i okuć zaleca się korzystanie ze specjalnego zestawu pielęgnacyjnego VEKA. Konserwacje okien PCV należy wykonywać przynajmniej raz w roku, najlepiej jeszcze przed zimą. Przestrzeganie prostych zasad konserwacji pozwoli wydłużyć czas eksploatacji okien i zachować ich najlepsze właściwości na dłużej, a także poprawić komfort ich użytkowania.